Sorumlu Kuruluşlara Göre ÖDÖP Eylemlerinin Dağılımları

ÖDÖP Eylem Planları - Sorumlu Kurum Bazında Tasnif Edilmiş Eylemler (.doc) (.pdf)