Eylem İzleme Sistemi Hakkında

Öncelikli Dönüşüm Programları uygulama, izleme ve değerlendirmesi Yüksek Planlama Kurulunun 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı Kararında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eylem planlarının izleme ve değerlendirmesi Onuncu Kalkınma Planı dönemi bitene kadar eylem izleme sistemine üçer aylık bilgi girişleri yoluyla yapılmaktadır. Uygulama, izleme ve değerlendirme sürecinin etkin biçimde sürdürülebilmesi, eylem izleme sistemi üzerinden sağlanacak bilgi girişlerinin doğru, kapsamlı ve zamanında olmasına bağlıdır. Sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi açısından kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını eylem planları kapsamında belirlenen rol ve yetkiler çerçevesinde koordineli ve işbirliği içinde yürütmeleri önem taşımaktadır.

Bakanlığımız, Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde öncelikli dönüşüm programlarının genel koordinasyonundan sorumludur. Bu çerçevede, kurum ve kuruluşlarımızla ilişkilerimizin yönetilmesinde Bakanlığımız bünyesinde her bir öncelikli dönüşüm programı için koordinatör daireler görevlendirilmiştir. Kurum ve kuruluşlarımız, eylem planlarının içeriğine yönelik olası soru, görüş ve önerileri için koordinatör dairelerimizle istişarelerde bulunabileceklerdir. Söz konusu koordinatör daire temas noktası bilgilerine yan tarafta yer alan temel dokümanlar bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

Ayrıca, eylem izleme sistemine bilgi girişinde karşılaşılabilecek olası sorunlar ile sistemin genel anlamda kullanımına yönelik soru, görüş ve önerilerinizi eylem izleme sistemi içinde sağ üst sekmede yer alan yardım masasına iletebilirsiniz. Her zaman erişime açık olacak olan eylem izleme sistemi yardım masası, özellikle bilgi girişi dönemlerinde sorularınızı mümkün olan en kısa sürede (aynı iş günü) içinde yanıtlayacaktır.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları